(+421) 907 / 422 032  Tenisové kurty Anička, Kostolianska cesta, 040 01 Košice

Cenník

Základné pokyny pre hru a správanie sa na tenisových kurtoch:

  1. Hra na kurte je možná len po dohovore so správcom areálu.
  2. Doba prenájmu kurtu je spravidla 60 minút, z toho na hru je určených 55 minút a 5 minút je určených na úpravu kurtu po hre.Pri dlhšej dobe prenájmu kurtu, ostáva doba určená na úpravu kurtu zachovaná v rozsahu 5 minút.
  3. Pod  úpravou kurtu po hre sa rozumie úprava povrchu kurtu škrabkou a následne sieťovačkou.
  4. Na kurtoch je potrebné udržiavať  čistotu a poriadok. Na odpadky sú určené odpadková koše, ktoré sú rozmiestnené v celom areáli.
  5. Hráči musia mať tenisovú obuv vhodnú na antuku a vhodné oblečenie, hra v plavkách a bez trička nebude umožnená.
  6. Hráči nesmú používať vulgárne slová a robiť neslušné gestá.