(+421) 907 / 422 032  Tenisové kurty Anička, Kostolianska cesta 12, 040 01 Košice

Cenník

Cenník služieb - voľné hodiny

zóna 1 /pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod./                                                                   10,00 EUR/hod.

zóna 2 /pracovné dni od 14:00 do 21:00, víkend, sviatky, dni prac. voľna/                      12,00 EUR/hod.

Cena hry na kurte nad 1 hodinu sa počíta za každú ďalšiu začatú polhodinu hry vrátane úpravy kurtu po hre.

Permanentky /30 hodín/:

zóna 1               270,00 EUR

zóna 2               330,00 EUR

Platnosť permanentky je do 15.10.2024.

Zapožičanie tenisovej rakety:                            3,00 EUR

Zapožičanie 4 ks lopty:                                      1,00 EUR

Zapožičanie tenisového košíka s loptami:        4,00 EUR

 

Základné pokyny pre hru a správanie sa na tenisových kurtoch:

  1. Hra na kurte je možná len po dohovore so správcom kurtov.
  2. Doba hry na kurte je spravidla 60 minút, z toho na samotnú hru je určených 55 minút a 5 minút je určených na úpravu kurtu po hre. Pri dlhšej dobe hry na kurte, ostáva doba určená na úpravu kurtu zachovaná v rozsahu 5 minút.
  3. Pod úpravou kurtu po hre sa rozumie úprava povrchu kurtu škrabkou a následne sieťovačkou.
  4. Na kurtoch je potrebné udržiavať  čistotu a poriadok. Na odpadky sú určené odpadkové koše, ktoré sú tam rozmiestnené.
  5. Hráči musia mať tenisovú obuv vhodnú na antuku a vhodné oblečenie, hra v plavkách a bez trička nebude umožnená.
  6. Hráči nesmú používať vulgárne slová a robiť neslušné gestá.