(+421) 907 / 422 032  Tenisové kurty Anička, Kostolianska cesta, 040 01 Košice

Cenník

Cenník služieb -  voľné hodiny:

LETO:

Prenájom tenisového kurtu :           

/pracovné dni /       do 14:00 hod.                                   6,00 EUR/hod.

                             od 14:00 hod. -  21:00 hod.               8,00 EUR/hod.

/sobota, nedeľa,sviatky, dni prac.voľna /                           8,00 EUR/hod.

Cena za prenájom tenisového kurtu nad 1 hodinu sa počíta za každú ďalšiu začatú polhodinu hry vrátane úpravy kurtu po hre.

Osvetlenie tenisového kurtu :                              3,00 EUR/hod.

Prenájom tenisovej rakety :                                 3,00 EUR

Zapožičanie - tenisové loptičky 4 ks                      1,50 EUR

Prenájom tenisového košíka s loptami :                 3,00 EUR 

Základné pokyny pre hru a správanie sa na tenisových kurtoch:

  1. Hra na kurte je možná len po dohovore so správcom areálu.
  2. Doba prenájmu kurtu je spravidla 60 minút, z toho na hru je určených 55 minút a 5 minút je určených na úpravu kurtu po hre.Pri dlhšej dobe prenájmu kurtu, ostáva doba určená na úpravu kurtu zachovaná v rozsahu 5 minút.
  3. Pod  úpravou kurtu po hre sa rozumie úprava povrchu kurtu škrabkou a následne sieťovačkou.
  4. Na kurtoch je potrebné udržiavať  čistotu a poriadok. Na odpadky sú určené odpadková koše, ktoré sú rozmiestnené v celom areáli.
  5. Hráči musia mať tenisovú obuv vhodnú na antuku a vhodné oblečenie, hra v plavkách a bez trička nebude umožnená.
  6. Hráči nesmú používať vulgárne slová a robiť neslušné gestá.